Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Organska vina: Harmonija ukusa i zdravlja

Organska vina: Harmonija ukusa i zdravlja

Doktori kažu da je poželjno popiti čašu vina dnevno, a proteklih godina pojavila su se i organska vina koja se prave od neprskanog grožđa, tako da se ovaj proizvod uvrstio među zdrave alkoholne napitke.


 

ŠTA JE ORGANSKO VINO?

Organska proizvodnja u vinogradarstvu aktuelna je od sedamdesetih godina prošlog veka. Osnovne principe u pravljenju ovakvih vina postavili su vinari iz Nemačke, Francuske i Švajcarke. Prema procenama stručnjaka, danas u svetu postoji blizu dve hiljade vinarija koje se bave ovakvom proizvodnjom, dok se gotovo 900 njih nalazi u Francuskoj. U principe koje proizvođači organskih vina treba da ispoštuju spadaju i oni da vinograd mora da bude dovoljno udaljen od industrijskih zagađivača, u njegovoj blizini potrebno je zasaditi pojas drveća i grmlja, sadržaj štetnih materija u zemljištu ne sme da prelazi propisane vrednosti i slično. Odluku o tome da li je neko zemljište adekvatno za proizvodnju organskih vina donosi ovlašćena osoba iz licencirane institucije.

W

ORGANSKO VS TRADICIONALNO VINO

Voće koje se uzgaja na organski način zdravije je od onog hemijski obrađenog i zaštićenog, pa su organska vina samim tim zdravija od tradicionalnih. Oni koji konzumiraju ovakva vina čuvaju životnu sredinu i pomažu proizvođačima koji se bore za očuvanje prirodnog okruženja, korišćenje obnovljivih resursa, zaštitu zemlje i vode za  buduće generacije. Organska vina  sadrže manje sulfata od tradicionalnih, što je još jedna od pozitivnih stvari koja ide konto alkoholnog pića koje se pravi od zdravog voća. Mana ovih vina u odnosu na ona tradicionalna jeste to što ona zahtevaju daleko više pažnje i rada, kako u vinogradu, tako i u podrumu, što neminovno vodi do toga da su skuplja u odnosu na svoje neorganskerođake. Kada je reč o ukusu, organska i tradicionalna vina ne razlikuju se mnogo, tako da je glavni argument onih koji su opredeljeni za organik varijantu to što su zdravija.

HRANLJIVOST

Uz vitamine i minerale koji pomažu boljem funkcionisanju organizma, vino ima i hranljive sastojke: šećer (dekstrozu), glicerol, proteine i alkohol. Od vitamina prisutni su: A, B i C, kao i 13 minerala. Vino ima malu energetsku vrednost – 100 ml belog vina srednjeg kvaliteta sadrži 68 kcal. Vino je dobro konzumirati za vreme jela jer svojom ph vrednošću dostiže nivo kiseline želudačnog soka i tako doprinosi boljem varenju.

BIODINAMIČKA VINA

Proizvođači vina otišli su i korak dalje, pa pored organskih, danas na tržištu postoje i biodinamička vina. U njihovoj proizvodnji prati se i uticaj nebeskih tela na rast biljaka. S obzirom na to da se veruje kako Mesec ima značajnu ulogu na promenu energije i život na Zemlji, pridaje mu se veliki značaj za uticaj na godišnji ciklus loze. Biodinamička proizvodnja zasnovana je na verovanju da priroda nudi remedijaciju za svaki nastali problem, odnosno promenu u ravnoteži eko sistema. Poštujući ovu ideju, vinogradari se ne bore protiv bolesti vinove loze, već rade na sprečavanju njihove pojave održavajući eko sistem u ravnoteži, što podrazumeva permanentno prisustvo u vinogradu i reakciju na najmanju promenu na lozi.

 

 

Izvor informacija: Story.rs